+ سلام دوستان چرا این ایدی مسدود شده کسی میدونه چرا؟؟؟[تینا!!!]

+ سلام دوستان من تازه واردم بیاید ادد بدید